Coaching és más hasonló módszerek

A coaching a coach által irányított – meghatározott elemekből, szakaszokból felépülő, rendszeres időközönként zajló – interaktív konzultáció sorozat.

A coaching működésének alapja a coach speciális képzettségén és gyakorlatán túl a coach hitelessége, valamint a közte és az ügyfél közötti magas szintű bizalom és egyenrangú partneri kapcsolat kialakulása. Arra a feltételezésre épít, hogy az ügyfél rendelkezik a problémáinak megoldásához szükséges információkkal, tudással és erőforrásokkal és képes a fejlődésre.

A coaching folyamatában a coach és az ügyfele mindenekelőtt együtt azonosítják a fejlesztendő (a probléma megoldás eredményességét javító, a teljesítményt, elégedettséget növelő) területeket.

Coaching és a terápia

A terápia az egyének személyes történetét vizsgálja, elemzi, a múltbeli sérülések feldolgozásával foglalkozik.

A coaching is pszichológiai alapokra épül, azonban, szemben a pszichoterápiával, a mentálisan egészséges emberekkel foglalkozik.

Közös vonás a két szakma tekintetében az önismeret fontossága. Hasonlóan elvárt mindkét szakma képviselőivel szemben az empátia, a kommunikációs készség, a titoktartás.

Coaching és a mentoring

Mentor az olyan tapasztalt vezető vagy szakember, aki iránymutatást és támogatást nyújt. A mentor segít beletanulni az új feladatokba, szerepkörökbe, és egyben segít eligazodni a munkahelyi helyzetekben, szakterületen. Válaszol a kérdésekre, tájékoztatást és tanácsokat ad.

Coaching és a tréning

A tréning alapvetően nem személyes, hanem csoportos fejlesztő módszer. A tréner tudást ad át és képességeket fejleszt, tanít, attitűdöt formál. A coaching során az ügyfelet aktuálisan foglalkoztató konkrét problémák egyedi, mielőbbi, sikeres, gyakorlati megoldása a cél.

Coaching és a tanácsadás

A tanácsadás során a tanácsadó határozza meg a tartalmat és a menetrendet, és adott esetben átvállalja az ügyfél felelősségét. A coaching nem konkrét tanácsokat ad az ügyfélnek az adott probléma megoldására.

Coaching és a mediáció

Speciális konfliktus kezeléses módszer. Két fél vitájában, mindkét fél közös beleegyezésével egy semleges harmadik fél (a mediátor) jár közben.

„A közvetítés olyan sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezés alapján – a vitában nem érintett harmadik személy (közvetítő) bevonása mellett – a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása.”